Media:
63
Create:
2019/03/11
Manager:Not Set
活動日期:2019年3月9日
活動地點:惠蓀堂前廣場
 
活動流程
10:00 – 10:15    興大附農霹靂舞社/街舞社 + 興大附中熱舞社
10:15 – 10:20    主持人開場 / 介紹(花藝展示)
10:20 - 10:35    長官貴賓致詞 + 開幕式 + 大合照
10:35 - 10:55    興大之光 – 王彙筑
10:55 - 11:15    情歌王子 – 蔡旻佑
11:15 - 11:30    臺中一中 – 熱音社
11:30 - 11:40    臺中一中 – 熱舞社
11:40 - 12:00    人氣唱將 – 鼓鼓 呂思緯
12:00 - 12:30    中午休息時間
12:30 - 13:30    中興大學社團演出
(1)競技啦啦隊(2)梅花拳社
(3)國標社(4)中興詩詞吟唱社
13:30 - 13:45    臺中女中 – 熱音社
13:45 - 13:55    臺中女中 – 熱舞社 + 文華高中 – 熱舞社
13:55 - 14:10    臺中二中 – 熱音社
14:10 – 11425    臺中二中 – 熱舞社
14:25 - 14:40    興大附農 – 熱音社
14:40 - 14:55    興大附中 – 熱音社
14:55 - 15:20    全民寶貝 – 陳芳語
15:20 - 15:45    音樂才女 – 張粹方
15:45 - 16:10    魏如昀
16:10 - 16:35    高校女神 – 許維芳
16:35 - 17:00    千面歌優 – 李千那
 
資料整理:計資中心
2.
宣傳
2019-03-14
03:26
02:43
00:47
2019-03-14
00:11
2019-03-14
00:12
2019-03-14
00:08
2019-03-14
00:13
2019-03-14
00:12
00:09
2019-03-14
00:12
2019-03-14
4.
LIVE系所介紹
03:09